Yedi Özgür Sanat

Yedi Özgür Sanat

                                                                                                              

 

 

Yedi özgür sanat (ya da yedi liberal sanat, Lat. Septem Artes Liberales), antikçağ okul ve eğitim dünyasında öğretilen çeşitli bilim ve sanat alanlarını belirtir. Daha sonra ortaçağ felsefesinde de Skolastik okullarda öğretilen bölümler olmuştur bunlar.

Bahsedilen yedi özgür sanat ve bilim alanları şunlardır:

 

İlk olarak Trivium denilen Üçlü Grup,

yani; Gramer – Mantık - Retorik gelmektedir.

 

İkinci olarak da Quadrium denilen Dörtlü Grup gelmektedir.

Bunlar da, Aritmetik – Geometri – Müzik - Gökbilim'den meydana gelmektedir.

Bu sanat ve bilim dalları söz konusu dönem içinde özgür insana yakışmadığı ya da uygun olmadığı düşünülen el zanaatlarından kesin bir şekilde ayrıştırılır ve onların karşısına konulur. Bunların öğretilmesini amaçlayan okullar, düşünce tarihinde etkili olan akımlara ve düşünsel gelişmelere etki etmişlerdir.

DUYURULAR


ETKİNLİKLER