Türkçe - Türk Dili ve Edebiyatı
  • Anasayfa
  • Türkçe - Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe - Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

         Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım (ortak ve seçmeli) derslerinde, öğrencilerimizin, Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirerek Türkçeyi doğru ve etkili kullanması; çok yönlü, sistematik ve eleştirel düşünme bilincine ulaşması; edebiyatı kültürel ve estetik boyutuyla özümsemesi ve yaşamına bir değer olarak katması hedeflenmektedir.

Özel Yedi Bilim Fen ve Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programının genel ilkeleri:

  • Türkçenin söz varlığını, anlam ve anlatım zenginliğini kavratma; dili doğru ve etkili kullanmanın toplumsal yaşamdaki gücünü sezdirme.
  • Konuları metinler üzerinden işleme; metin çözümleme sürecinde verileri doğru irdeleme, önyargısız ve nesnel değerlendirmenin önemini kavratma; sınavları bu dikkatle hazırlama
  • Disiplinler arası veri içeren edebî metinler aracılığıyla, edebiyatın kültürel altyapısını ve bunun genel kültüre katkısını fark ettirme; dil, düşünce ve kültür arasındaki bağı kavratma
  • Düşünce ve düş ufuklarını geliştirecek, yaratıcılıklarını pekiştirecek etkinlikler tasarlama ve uygulama

Bu ilkeler doğrultusunda, konular, metinler üzerinden işlenmektedir ve öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmeye dönük yazılı ve sözlü anlatım çalışmalarıyla birlikte yürütülmektedir.

DUYURULAR


ETKİNLİKLER