Ortaokul

Ortaokul

      Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçlar beraberinde bu ihtiyaçları karşılayabilecek yaşam boyu öğrenen insan profili geliştirmiştir. Her yaşta ciddi olarak ele alınan bir süreç olarak kabul gören yaşam boyu öğrenme bireyin bilgiye ulaşabilmesi, ulaştığı bilgiyi yorumlayabilmesi, ihtiyacına uyarlayarak kullanabilmesi ve paylaşabilmesidir. Bu bağlamda bilginin çok hızlı ve sürekli değiştiği çağımızda yeni öğretim programları da artık “neyi öğrendiğimizi değil nasıl öğrendiğimizi” ön plana çıkarmaktadır.
 
 
      Okulumuzda eğitim-öğretim süreci içerisinde öğrenme düzeyini belirlemek amacı ile denemeler yapılır. Bu denemeler ile ünitede kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınavlar ve denemeler sonrasında öğrencilerimizin eksik olduğu kazanımlar belirlenerek eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır. Sınav ölçme ve değerlendirmesi öğrenci ve velilerimize tek-tek tüm derslerindeki eğitim başarısını takip eden danışman öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Yapılan her sınav sonrasında sınavlarındaki gelişim raporları incelenerek öğrencilerimizin öğretim yılının başından itibaren öğrenme düzeyindeki gelişim ve değişimleri tespit edilir.  Öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle öğrencilerimizin konu eksiklikleri tamamlanarak öğretime devam ederiz. Ayrıca öğretmenlerimiz planlanmış ödev, test veya ek çalışmalarla öğrenci takibimizi destekler.
 

DUYURULAR


ETKİNLİKLER