Matematik

Matematik

 

 

  • Yedi Bilim Koleji matematik bölümü yaratıcı düşünce ve yorumlama gücünü geliştirmeyi, araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerisini artırmayı, koyduğu hedefe ulaşmada başarılı olacak şekilde donatılmış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda;
  • Öğrencilerimize, sınıftaki etkinlikler dışında matematiğin belli bir disiplin içinde, bireysel çalışma ile öğrenilebileceği bilinci kazandırılır.
  • İşlenen her dersin ardından mutlaka ödev verilir ve konu bitimlerinde uygulanan sınavlar ve küçük sınavlarla öğrenme süreci değerlendirilerek eksikler tespit edilir ve  gerekli önlemler alınır.
  • Öğrencilerimizin matematiği anlamlı öğrenmelerini sağlamak adına derslerde (dinamik) geometri yazılımları; grafik çizim yazılımları; elektronik tablo yazılımları; (grafik) hesap makineleri; akıllı tahta ve tabletler; internet tabanlı uygulamalar gibi bilgi ve iletişim teknolojilerine de sıkça yer verilir.
  • Matematik öğretim programının geliştirmeyi hedeflediği beceri ve yeterlilikler ise şunlardır.
  • Matematiksel modelleme ve problem çözme becerisini kazandırmak
  • Matematiksel dili ve terminolojiyi doğru ve etkin kullanma, matematiksel akıl yürütme ve ispat yapma, matematiğin kendi içindeki konular/kavramlar arasında ve başka alanlarla ilişkilendirme
  • Matematiğe ve öğrenimine değer verme
  • Psikomotor becerilerde gelişim sağlama
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerini yerinde ve etkin kullanma

DUYURULAR


ETKİNLİKLER