İzcilik Kulübü

İzcilik Kulübü

İZCİLİK KULÜBÜ

İzcilik kulübü, gönüllü, uluslararası, üniformalı bir gençlik faaliyetidir. Çeşitli yaş gruplarındaki çocukların ve gençlerin zihinsel, bedensel, sosyal, ve ruhsal gelişmelerine katkıda bulunan, yapıcı, yaratıcı yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli çabaları içeren, onları ülke kalkınmasının temeli olan bilgi ve becerilerle donatmayı hedef alan, demokratik kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan, ulusal ve uluslararası tüm gençliği bünyesinde toplamayı amaçlamaktadır

Çalışmalarımız izcilik branşında gerekli belgeler ve uzmanlıkları bulunan izci liderlerimiz tarafından ve izcilik sporuna uygun programlarla okulumuzun sınıfında veya açık hava faaliyeti şeklinde gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar sonucunda öğrencilerimizin yeteneklerini göz önünde bulundurulup gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık, gönüllü, politik olmayan eğitimsel bir harekettir. İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet, cesaret vs. konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.

Bu kulübün amacı, öğrencilerin ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak ve özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı olmaktır. Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik, ahlak eğitiminde aktif bir metot olarak kabul edilir. İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından milli; iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir olaydır. Kısaca izcilik bir şahsiyet eğitimi programıdır.

DUYURULAR


ETKİNLİKLER