İngilizce

İngilizce

 

Bir dil sizi hayat koridoruna yerleştirir İki dil bu koridordaki her kapıyı acar

                                                                                    ‒Frank Smith-

 • Birbirleriyle kültürel ve ticari ilişkiler içinde bulunan toplumlar binlerce yıldır sadece ticari alışveriş değil kendi dillerini ve inançlarını da değiş tokuş etmektedirler.
 • Bugün birbirimizi çok daha kolay anlayabildiğimiz bir zamanda yaşamaktayız ve bu değerli kaynağı kullanmak için daha donanımlıyız. Belki de bunun doğal bir sonucu olarak da İngilizce dünyanın ana dili haline gelmektedir.

HEDEFLER

 • Alanya Özel Yedi Bilim Koleji'nde İngilizce Bölümü’nün hedefi öğrencilerimizin İngilizce’yi eğitim amaçlı ve yaşamları boyunca mümkün olduğu kadar etkin kullanmalarıdır.
 • Alanya Yedi Bilim İngilizce Bölümü, toplamda dört yıl süren ortaöğretim süresince Milli Eğitim Bakanlığı’nın yöntem ve politikaları doğrultusunda akademik ve sosyal amaçlı kullanımlara yönelik İngilizce’yi doğru ve akıcı şekilde kullanmalarına olanak sağlamaktır.
 • Bu hedef doğrultusunda geliştirilen programımızda sistematik bir yöntem izlenerek İngilizce’de mükemmelleşme hedeflenmektedir. Bu amaçla edebi metinler ve İngilizce’nin yoğun olarak kullanıldığı ortamlar aracılığı ile öğrencilere gerek pratiğini geliştirme gerekse çeşitli metodlarla öğrenmeyi sağlama imkânı sunulmaktadır.
 • Derslerimiz, öğrencilerin interaktif olarak derse dâhil olması ile eğitimleri sırasında öğrenmeyi olumlu bir davranış haline dönüştürmeyi başarmaktır. Öğrenciler, yaratıcılık ile hayal güçlerini kullanarak farklı bakış açılarıyla konuyu ele alır ve arkadaşları ile işbirliği içinde görevlerini yerine getirmeye cesaretlendirilirler.
 • Okulumuzun temel hedeflerinden biri olan kaliteli İngilizce öğrenimi, İngiltere’nin prestijli şehirlerinden gelen İngilizce konuşma öğretmenlerimiz ve onların getirdiği farklı kültürel özellikleri ile zenginleşir. Yabancı öğretmenlerimiz bu konuda model oluşturarak öğrencilerimize farklı gelenekleri de tanımalarını ve dünya vatandaşı olarak yetişmelerini öğrenmede yardım etmektedirler.
 • Alanya Özel Yedi Bilim Koleji'nd ortaöğretim süreci boyunca İngilizce okul yaşantımızın önemli bir parçasıdır. İngilizce programımızın amacı öğrencilerimizin bu dili etkin şekilde konuşan, dinleyen, yazan ve okuyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Temel bilgi ve beceriler ile başlayan dil yolculuğu, araştırma yapmaya, proje üretmeye, drama performanslarında yer almaya, edebi eserleri incelemeye, farklı yazı türlerini yazmaya, diğer bir değişle üretmeye doğru ilerler.
 • İngilizce kullanımını desteklemek amacı ile okulumuzda oluşturulan yaratıcı ortam, ders içi ve dışı etkinliklerle, sunumlarla ve gösterilerle zenginleştirilerek öğrencilerimizin öğrendikleri dili güvenle kullanmalarına olanak sağlar. Öğrencilerimizin yabancı dil alanındaki gelişimlerini sadece Türk eğitim sistemi içinde değil, uluslararası platformda da değerlendirebilmek amacı ile Cambridge sınavları gibi uluslararası sınavlara girmeleri için teşvik edilirler.
 • Bu nedenle İngilizce Bölümümüz hedef dili pratik etmeleri için öğrencilerimizi Erasmus programı ile yaz tatilinde İngilizce konuşulan ülkelere götürmeyi planlamaktadır.
 • Değerlendirme “quiz”ler, yazılı sınavlar, proje çalışması ve performans ödevleri vererek sürekli olarak yapılır. Takip edilen kitapların sınıf çalışmasını destekleyen web sitesi vardır. Böylece öğrenciler okulda öğrenilen konuyu web sitesinde tekrar eder ve öğretmenler öğrencilerin seviyesini yaptıkları çalışmaları kontrol ederek kolayca görebilir hatta öğrencinin performansını gösteren bir rapor alabilirler.

DUYURULAR


ETKİNLİKLER