İlke ve Değerlerimiz

İlke ve Değerlerimiz

İlke ve Değerlerimiz

 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlılık
 • Ulusal değerlere bağlılık
 • Çalışkanlık
 • Yaratıcılık
 • Girişimcilik
 • Yenilikçilik
 • Kararlılık
 • Plânlılık
 • İşbirliği ve paylaşımcılık
 • Eşitlik
 • Üreticilik
 • Özgüvene sahip olma
 • Mesleki Bilinçlilik
 • Katılımcılık
 • Güvenilirlik
 • Şeffaflık
 • Dürüstlük
 • Onur ve cesareti üstün tutma

DUYURULAR


ETKİNLİKLER