Fotoğrafçılık Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübünün temel amacı öğrencilerin fotoğraf hakkında bilgi ve becerilerini geliştirerek bu konuda çeşitli projeler üretmelerini sağlamak ve yapacağı fotoğrafa ilişkin çalışmalarına destek vermektir. Fotoğrafla ilgili çalışmalarını sergilemelerine okulumuzda veya başka alanlarda olanak sağlamak, çevredeki sanatsal faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak, fotoğraf gösterileri yapmak, fotoğraf alanında faaliyet gösteren diğer kurumlar ve kulüplerle ilişkilerin kurulmasını ve bu konuda yetkin sanatçılar ile hocaları okulumuza davet ederek öğrencilerimizin bu konuda vizyon oluşturmaları sağlamak da hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.

Tüm bunlar için öğrencilerimize öncelikli olarak fotoğraf makineleri ve lensler tanıtılacak, bunlardan bazılarını ise derslerde görme fırsatları olacaktır. Işık, kompozisyon, çekim teknikleri, karanlık oda gibi teorik bilgiler verilerek tüm bunları uygulayacakları çeşitli alanlara geziler düzenlenecektir.

 

Öğrencilere teorik ve uygulamalı derslerden sonra bir proje konusu verilecek ve bu konuda onlardan fotoğraf üretmeleri beklenecektir. Çektikleri fotoğraflar değerlendirilerek neleri eksik veya yanlış yaptıkları değerlendirilecek sene sonunda okulumuzda bir sergi düzenlenecektir. Bu sergide fotoğrafların satışı sağlanarak elde edilen gelirle okulumuzun çeşitli sosyal yardımlaşma projelerine destek sağlanacaktır. Ayrıca il içindeki çeşitli yarışmalar takip edilerek öğrencilerimizin bu yarışmalara katılması da söz konusu olacaktır.

 

DUYURULAR


ETKİNLİKLER