FenLisesi

FenLisesi

Yedi Bilim Fen Lisesi'nin amacı; yetiştirdiği öğrencilerin Türkiye’nin en iyi üniversitelerini kazanmalarına katkıda bulunmak, geleceğin mühendislerini, doktorlarını, genetikçilerini, nano ve uzay bilimcilerini, fizik adamlarını bilime kazandırmaktır.

 

 

Obagöl Yerleşkesi'nde faaliyet gösterenYedi Bilim Fen Lisesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete başladı.Fen alanında Türkiye’nin ihtiyacı olan üstün nitelikli bilim adamlarının yetişmesine, proje üreten, buluş yapan ve bilimselliğin getirisine inanmış, kendini bilime adamış gençler yetiştirmek, Tüm bunların yanı sıra yetenek, zekâ, çalışma düzeyi üst düzeyde olan öğrencilerimizin yüksek öğrenime hazırlanmaları için her türlü olanağı sunarak, TYT-AYT’de derece yapmalarını sağlamak, böylece Türkiye’nin en iyi üniversitelerini kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

 

Yedi Bilim Fen Lisesi'nde, geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçları kullanılır. Ölçme-değerlendirme, öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesidir. Öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin neler bildiklerini, neleri anladıklarını ve neleri yapabildiklerini belirlemektedir. Bu doğrultuda tüm öğrencilerimize HBS ve ABS sınavları uyguluyoruz. Değerlendirme komisyonu, uygulanan sınavları bireysel öğrenci görüşmeleri ile değerlendirmektedir.

 

Türkiye eğitim sisteminin, uygulama alanındaki gerekliliğin farkındalığıyla, öğrencilerimizin mesleki tercih ve gelişimine katkı sağlıyoruz.

Türkiye eğitim sisteminin uygulama alanındaki gerekliliğin farkındalığıyla, öğrencilerimiz belirlenen periyotlarda sanayi kuruluşlarının AR-GE departmanlarını ziyaret edecek, burada öğrencilere üretimi yerinde görme, analiz etme, projelendirme, çıkarım yapma, bilimsel sorgulama gibi metotlarla hedef davranışlar verilecektir. Bu deneyimler, ilgi duydukları mesleklerin çalışma ortamında gözlemlenmesi şeklinde gerçekleşir. Projelere katılıp başarılı olma,Yedi Bilim Fen Lisesinin en önemli amaçları arasındadır.

 

 

Yedi Bilim Fen Lisesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığından alınan özel izinle, Haftalık Time-Up soru çözüm sitemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin tümü ilk haftadan başlayarak çözmesi gereken soru miktarlarını ve yapılması gereken projelerini sınıf rehber öğretmenlerine onaylatır. 

LKS (Lise Kayıt Sistemi) sınavına giren ve LKS sınav başarısını üniversite sınavlarına taşımak isteyen öğrencilerimizi Yedi Bilim Fen Lisesi'ne bekliyoruz.

 

 

           Öğrencilerimizi seviyelerine uygun olarak KET, CAMBRIDGE, PET ve FCE sınavlarına hazırlayarak, almış oldukları eğitim sonucunda, dünya üzerinde birçok Üniversite tarafından kabul edilen FCE belgesiyle, Üniversitelerin hazırlık sınıflarında okumadan birinci sınıfa başlamalarını hedeflemekteyiz.

Lise düzeyindeki öğrencilerimiz, belirlemiş olduğumuz hedeflerimize ulaşma yönünde sistemli bir eğitime tâbi tutulmaktadırlar. Okulumuzun İngilizce eğitimi uluslararası sınavlar ile test edilmektedir. Her yıl dünya üzerinde yaklaşık iki milyon öğrencinin katıldığı uluslararası sınavlarda, yabancı dil öğreniminin temel yapısını oluşturan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri, üniversite yetkilileri tarafından ölçülerek, objektif değerlendirmeler öğrencilerimize bir sertifika ile bildirilmektedir. Yedi Bilim Fen Lisesi'nde Lise öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren kendi seviyelerinde İngilizce eğitimi almaktadırlar.

 

 

Öğrenci merkezli programladığımız İngilizce derslerimizde, öğrencilerimiz kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama ve yabancı dili farklı bir ortamda kullanma imkânı bulmakta ve yabancı öğretmenlerle konuşma becerileri de sürekli olarak geliştirilmektedir.

 

 

DUYURULAR


ETKİNLİKLER