Fen - Anadolu Lisesi

Fen - Anadolu Lisesi

2017-2018 eğitim öğretim yılında Obagöl Mahallesi 23.Sokak 33 numarada eğitim öğretim hayatına başlayan ÖZEL YEDİ BİLİM FEN ve ANADOLU LİSESİ kısa sürede Alanya'nın yıldız okulu olma potansiyeline ulaşmıştır. Bu başarı tesadüfi değil, disiplinli ve nitelikli çalışmanın ürünüdür.

 

 

Öğrencilerimizi MEB müfredat programının akademik kazanımlarının yanı sıra, üniversite giriş sınavlarında başarılı kılmanın ötesinde, onların değişen dünyada etkin bireyler olabilmeleri adına gerekli becerileri kazanabilmelerini sağlamak ÖZEL YEDİ BİLİM FEN ve ANADOLU LİSESİNİN temel felsefesini oluşturmaktadır.

 

Öğrencilerimizi çok yönlü olarak yetiştirmekte, “Yaşam boyu öğrenme” becerisini ve amacını kazandırma ilkesinden yola çıkarak, onları sadece akademik değil sanatsal, kültürel ve sportif açılardan da desteklemekte, bütüncül gelişimlerini önemsemekteyiz. Okul olarak amacımız araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünme becerilerini geliştiren, elde ettiği bilgiyi doğru kullanıp kişisel gelişimine katkıda bulunan  bireyler yetiştirmektir.

 

Bu hedef doğrultusunda, edindikleri bilgilerin öğrencilerimizde kalıcı ve kullanılabilir olması amacıyla yapılan TIME-UP çalışmalarının ve HBS-ABS sınavlarının önemi büyüktür.
Bu nedenle ÖZEL YEDİ BİLİM FEN ve ANADOLU LİSESİ Öğretmenleri, dersin amacına uygun, öğrenciyi düşünmeye yönlendiren ve sınıftaki öğrenmeyi destekleyen TIME-UP çalışmaları yapmayı, projeleri uygulamayı hedeflemektedir.

 

 

Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür. Öğrencilerimizi Yüksek Öğretime Giriş Sınavlarına en iyi biçimde hazırlamak amacıyla 9. Sınıftan itibaren yürüttüğümüz TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’ye yönelik tüm akademik çalışmaları 11. ve 12. Sınıf düzeyinde yoğunlaştırarak sürdürmekteyiz.

 

Uyguladığımız TYT ve YKS tarama ve deneme sınavlarının çoğu Türkiye genelinde uygulanmakta olup bu sayede öğrencilerimiz hem eksiklerini hem de genel sıralamadaki yerlerini görme olanağı bulmaktadırlar. Tarama ve deneme sınav sonuçları Akademik İzleme Birimimizce değerlendirilerek, öğrencilerimize konu analizli sınav karnesi ve aylık gelişim raporları sunulmaktadır.

 

Öğrencilerimizin; sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflerken bunların sağlanmasında siz velilerimizin desteği bizler için olmazsa olmazımızdır.

 

PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışma) Servisi ihtiyaç duyduğu durumlarda veli ile iletişim kurmakta ve görüşme yapmak için okula davet etmektedir.
Bu bireysel görüşmelere ihtiyaç durumunda çocuk ya da ergen de katılabilmektedir. Sorunun içeriğine bağlı olarak görüşmeler düzenli olarak devam etmektedir. Bireysel veli görüşmeleri randevu sistemiyle yapılmaktadır.

 

ÖZEL YEDİ BİLİM FEN ve ANADOLU LİSESİ öğrencileri, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı yüksek, bilimsel düşünen, yaratıcı çözümler üreten, farklılıklara saygı gösteren, sosyal sorumluluk bilincine sahip, yabancı dilini yaşamında etkili bir şekilde kullanan, yüksek ahlaklı ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmektedir.

 

TIME -UP Soru Çözüm Sistemi Nedir?
ÖZEL YEDİ BİLİM FEN ve ANADOLU LİSESİ öğrencilerinin haftalık çözmesi gereken soru sistemidir. Bu sistemde okulun açıldığı ilk haftadan her ders için 80 soru ile başlayan ve haftalık %8 artışlar ile devam eden soru sayıları vardır. Haftalık çözülen soru sayısına bağlı olarak öğrenci Lider öğretmenlerinden artı veya eksi alır. Üst üste 6 hafta eksi alan öğrencinin kayıdı bir sonraki sene yenilenmez. Öğrenci TIME-UP sorularını haftalık olarak kesinlikle bitirmek zorundadır.

 

HBS - ABS SİSTEMİ NEDİR?
HBS = Haftalık Birikim Sınavı. Her Cumartesi günü haftanın işlenen konularından oluşan 100 soruluk sınav.
ABS = Aylık Birikim Sınavı. Her ayın son haftası yapılan aylık konuların bulunduğu ve sınıf değişimlerinin yapıldığı sınav.

DUYURULAR


ETKİNLİKLER