Eğitim Hedeflerimiz

Eğitim Hedeflerimiz

Yedi Bilim Koleji İlköğretim Okulu

 • Çocuklarımız Atatürk’ün gösterdiği çağdaş yolda, çağdaş bilimlerin ışığında yetiştirilmeli ve eğitilmelidir. Atatürk ilkeleri düşünce hayatımızın ışığı kabul edilmelidir.
 • Kaliteliyi hedefleyen uzman deneyimli dinamik ve yeniliklere açık bir kadro ile çalışmak.
 • Çocuklarımıza dostluk ve kardeşlik sevgisini yaşamalı, sosyal, erdemli, güçlü bireyler olarak yetiştirmek.
 • Güçlü bir yabancı dil bilgisi kazandırmak.
 • Öğrencilerimiz, sahip olduğu güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde yarattığı örnek kişilik ve tutarlı davranışları ile diğer insanlara etkin bir model olmaları için yönetim yeteneğinin kazandırılıp geliştirilmesidir.
 • Topluma güçlü, erdemli, insan haklarına saygılı bireyler kazandırmak.
 • Yedi Bilim Koleji bilinci ile kurum kültürünü korumak ve geleceğe aktarmak. 

Eğitim Sistemimiz

 • Yedi Bilim Koleji İlköğretim Okulumuzda Pro-Per Eğitim Sistemi kullanılır.
 • Her dersin en az 2 öğretmeni vardır.
 • Öğrencilerimiz ev ödevlerini Pro-Per öğretmenleri eşliğinde okulda yapar.
 • Her ders için düzenli olarak Öğrenci Karteksleri doldurulur veli bilgilendirme yapılır.
 • Eksik kalınan konulardan bire-bir etütler eğitim koordinatörlerimiz tarafından her hafta ayarlanır.
 • 8. sınıflarda Liselere hazırlık sınavları için derts çıkışları etütler yapılır
 • 5. Sınıflarımızda yabancı dil ağırlıklı program uygulanır. Haftada 18 saat İngilizce dersi vardır.

 

 

Yedi Bilim Koleji Fen & Anadolu Lisesi

 • Matematik ve Fen bilimleri alanlarında Üstün yetenekli Öğrencilerin eğitimlerini sağlamak.
 • Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek düzeydeki bilim ve Fen adamları'nın yetiştirilmeleri için kaynaklık etmek.
 • Öğrencileri araştırmacılığa yöneltmek.
 • Yeni buluşlara meraklı öğrencileri çalışacakları ortam ve şartları hazırlamak.
 • Gelişen ve yeni teknolojileri kullanabilen yeni bilgiler üretebilen özgün projeler hazırlayabilen bilgi çağını yakalayacak bireyler yetiştirmek.
 • Diğer okullarımızın matematik ve fen programlarının günümüzün gerektirdiği yeniliğe kavuşturulmasına yardımcı olmak için bu amaçla yapılan çalışmalara laboratuarlık yapmak.
 • Mezunlarının en üst düzeyde performans göstermelerini sağlayarak yüksek öğretim programlarına yerleştirmek.

Eğitim Sistemimiz

 • Öğretim süresi 4 (dört) yıldır.
 • Kız-Erkek karma ve gündüzlüdür.
 • Yabancı diller İngilizce ve Fransızcadır.
 • Fen ve Anadolu Lisesi Yönetmeliği ile Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği aynen uygulanır.
 • Resmi Fen ve Anadolu Liselerinde haftada 40 (kırk) saat ders yapılmaktadır.
 • Özel Yedi Bilim Fen ve Anadolu Lisesinde Özel statülü olarak haftada 45 saatlik ders programı uygulanmaktadır.
 • Her Hafta sonu HBS ( Haftalık Birikim Sınavı ) Uygulanır.
 • Her Ay ABS ( Aylık Birikim Sınavı ) yapılır.
 • Fen Bilimleri ve Matematik derslerin ağırlığı 9.sınıflarda %50, 10. ve 11. sınıflarda %68, 12. sınıflarda %75 oranındadır.
 • Fen Bilimleri dersleri Laboratuar ortamında uygulamalı olarak yapılır.
 • Her ay düzenli olarak Türkiye genelindeki emsal okulların tamamında uygulanırcasına Performans Ölçme ve Değerlendirme Sınavları yapılır.
 • Ortaya çıkan sonuçlara göre hafta sonlarında akademik başarıyı artırıcı telafi ve takviye programı uygulanır.
 • Eğitsel etkinliklerle (sosyal-kültürel-sanatsal-sportif) öğrencilerin sosyal gelişimlerine ortam hazırlanır ve desteklenir.
 • En seçkin öğretim üyelerinden ve profesyonel eğitimcilerden oluşturulan Lider Öğretmenler ile öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi sağlanır.
 • Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde Matematik ya da Fen Bilimleri derslerinin en az birinden özgün proje üretmesi zorunludur.
 • Öğrenciler ürettikleri özgün projelerle, yurt içi ve yurt dışında yapılan Bilimsel Projeler Yarışmalarına katılırlar.
 • Ayrıca her öğretim yılı mayıs ayında, yıl boyu hazırlanan, bilimsel projeler bir şenlik halinde, tüm kurumlara ve çevreye açık olarak sergilenir.
 • Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilir.

DUYURULAR


ETKİNLİKLER