Çevre ve Doğa Kulübü

Çevre ve Doğa Kulübü

AMAÇ:

"Coğrafya"nın, hayatın her alanında etkin olabileceği ilkesi ile yola çıkan kulübümüz, yaşayarak, araştırarak yaşadığı coğrafyayı tanıyan, doğa ile insan arasındaki ilişkiyi anlayan, doğaya değer veren ve gelecek nesillere aktarabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.


 

Hedefler:

 • Doğayı tanımak ve anlamak,
 • Doğayı sevmek ve korumak,
 • Doğaya zarar vermeden doğada vakit geçirmek,
 • Doğal afetleri tanımak,
 • Doğada karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmek,
 • Doğaya zarar vermeden doğadan faydalanmak,
 • Doğa ile insan arasındaki ilişkiyi anlamak,
 • Şehrimizin ve ülkemizin önemli doğal alanlarını tanımak,
 • Doğal alanların sorunlarını tanımak ve çözümler üretmektir.


 

Coğrafya ve Doğa Kulübü'nde üyeler:

 • Belgeseller vb eğitici görseller izleyerek çevre bilinci edinirler.
 • Arazi çalışmaları sırasında yaparak yaşayarak öğrenirler.
 • Eğitsel alanda; coğrafi araştırmalar, bilimsel toplantılar, düzenlerler.
 • Çeşitli panolar hazırlayarak okul toplumunda çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunurlar.
 • Yakın çevrelerinden başlayarak ortamlarının çevre kirliliği hakkında bilgi toplarlar. Özellikle okulda başlattıkları çeşitli kampanyalarla çevreyi temiz tutmak için çalışırlar.   

 

DUYURULAR


ETKİNLİKLER