Ergenlik ve Yapabileceklerimiz

Ergenlik ve Yapabileceklerimiz

Ergenlik dönemi, pek çok fiziksel, duygusal ve bilişsel değişimi beraberinde getiren çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönem arkadaşlıkların, sosyalleşmenin, bir gruba ait hissetmenin, romantik ilişkilerin, diğerleri tarafından onay görmenin önemli olduğu bir gelişimsel dönem olması nedeniyle yaşam biçimlerinde değişiklik yapmak zorunda kalmaları, onları zorlayan bir deneyim olmuştur. Okulların kapandığı ilk günler öğrencilerimiz için eğlenceli gibi görünse de zaman geçtikçe evde kalmak, giderek zor bir duruma dönüşmüştür. Aile içi ilişkilerin de hassaslaşıp kırılgan olma riski taşıdığı izolasyon günlerinde ergenlik dönemindeki çocukların motivasyonlarını ve baş etme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak yapabileceklerimize bakacak olursak;

  • Birçok ebeveyn ergenlik dönemindeki çocuklarıyla gerilimli bir süreç geçiriyor olabilir. Öncelikle, gelişimsel sürecin bir gereği olarak bu dönemde büyüklerle bir miktar çatışma yaşanmasının normal ve sağlıklı olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Ergenlik döneminin doğasında biraz kurallara başkaldırmak, biraz ukalalık, biraz anne/babayı küçümsemek var. Bu durum çocuğunuzun kimlik gelişimine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
  • Uzaktan eğitime sürekli uyum sağlamak gençler için kolay olmayabilir. Öncelikle, olağanüstü şartlar altında çocuklarımızdan eski çalışma performanslarını aynı şekilde sürdürmelerini beklememek gerekir. Çalışma motivasyonları inişli çıkışlı bir seyir izleyebilir. 
  • Eğitimlere katılmaktan ısrarla kaçınan gençlere uzaktan eğitimin de okul kadar ciddiye alınması gerektiği, olayı kişiselleştirmemeleri açısından şu an bütün dünyadaki çocukların bu şekilde eğitim yaptığı anlatılabilir.
  • Aranızdaki iletişimin bütün odağı ilişkinizin zarar görmemesi, güven kazanılması açısından dersler ve sorumluluklar olmamalıdır.
  • Yeni deneyimlerin her zaman zorlayıcı olduğunu ama aynı zamanda onun kapasitesini geliştirdiğini, ona yeni beceriler kazandırdığını, onu daha dayanıklı bir hale getirdiğini vurgulayabilirsiniz.
  • Salgın günlerinde en önemli sorunlardan biri gençlerin arkadaşlarıyla görüşemiyor olmasıdır. Okula gittiğinde bir grubun içinde bulunmak ve oradaki herkesle bir şekilde ilişki kurmak zorunda olan çocukların sosyal ağları giderek daralmaktadır. Bu yüzden çocukların dijital ortamlardaki sosyalleşmeleri mümkün olduğunca desteklenmelidir.
  • Teknolojiye (bilgisayar, telefon vs.) sınırsız erişim yerine “ekran zamanı” düzenini hem kendiniz hem de çocuklarınız için oluşturabilirsiniz.
  • Ergenlik dönemindeki çocuklar kendilerine ait bir mekâna ihtiyaç duyar. Bu sebeple onlara ait alan yaratabilirsiniz.
  • Yemekleri birlikte yemeniz, evle ilgili bazı sorumlulukları birlikte yerine getirmeniz, arada bir ortak aktiviteler yapmanız dayanışma ve mücadele ruhunuzu güçlendirecektir.
  • Sokağa çıkmalarının izin verildiği gün ve saatlerde biri eşliğinde, ihtiyaç duymasa da kontrollü bir şekilde dışarı çıkmaları bunalmamaları açısından önemlidir.